Zásady ochrany osobných údajov

Naposledy aktualizovaný: 5/6/2023

Jednou z našich hlavných priorít je súkromie našich návštevníkov. Tento dokument Zásady ochrany osobných údajov obsahuje typy informácií, ktoré spoločnosť 4trackit zhromažďuje a zaznamenáva a ako ich používa.

Používaním webovej stránky akýmkoľvek spôsobom, vrátane najmä prehliadania, nákupu a používania akýchkoľvek služieb poskytovaných prostredníctvom webovej stránky, súhlasíte so Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti 4trackit („Zásady ochrany osobných údajov“). Ak nesúhlasíte s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, neposkytujte prosím osobné údaje a nepoužívajte webovú stránku.

1. Osobné údaje

Zhromažďujeme Osobné údaje o Používateľoch („Používateľ“, „Vy“, „Váš“). Osobné údaje zhromažďujeme na poskytovanie služieb, ktoré požadujete, na zlepšenie interakcie používateľa so spoločnosťou 4trackit a na komunikáciu s vami o informáciách o zásielkach, službách, akciách a súťažiach. Snažíme sa obmedziť zhromažďované informácie, aby sme podporili zamýšľaný účel zhromažďovania. Ak vás nie je možné identifikovať podľa údajov, ktoré zhromažďujeme, napríklad keď boli osobné údaje anonymizované, potom sa tieto údaje podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov nepovažujú za osobné údaje.

Osobné údaje zhromažďujeme, keď:

 • vytvorte si účet na webovej stránke
 • požiadajte o zákaznícky servis alebo nás kontaktujte
 • prepojiť e-mailový účet alebo iný účet tretej strany so svojím účtom
 • odoslať recenziu alebo uverejniť akýkoľvek používateľský obsah na webovej stránke
 • v opačnom prípade odovzdajte osobné údaje spoločnosti 4trackit

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu zahŕňať autentifikačné informácie (vrátane, ale nie výlučne, používateľského mena a zašifrovaných prístupových údajov) vašich e-mailových účtov, účtov sociálnych sietí alebo akýchkoľvek iných účtov z akejkoľvek aplikácie alebo webovej stránky tretích strán, ktoré prepojíte so svojím účtom, informácie o transakciách ako je názov a cena produktu, kontaktné a platobné údaje, Vaše meno a/alebo názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a informácie o dodaní.

Keď nás požiadate, aby sme poskytovali služby v prospech tretej strany, musíte byť touto treťou stranou zákonne oprávnení poskytnúť jej osobné údaje spoločnosti 4trackit. Toto oprávnenie sa vzťahuje na osobné údaje vrátane, ale nie výlučne, mena, adresy, telefónneho čísla, e-mailovej adresy, kreditnej karty a informácií o dodaní tretej strany.

Tieto údaje používame na tieto účely:

 • za výkon služieb 4trackit
 • na zlepšenie webovej stránky, prispôsobenie používateľskej skúsenosti a zlepšenie interakcií používateľov s webovou stránkou
 • pre propagačnú komunikáciu
 • poskytovať služby zákazníkom a zaistiť bezpečnosť našich prevádzok

2. Cookies a majáky

Používame cookies na zlepšenie a zjednodušenie vašej návštevy; menovite za účelom ponúkania jednoduchšieho surfovania na webovej stránke, uľahčenia prihlasovania, na účely vnútornej bezpečnosti, administrácie systému na prispôsobenie reklám vašim preferenciám a podobne. Cookies sú malé dátové súbory uložené na pevnom disku počítača Používateľa. Okrem cookies, ktoré nám posielajú informácie, používame aj cookies, ktoré zhromažďujú informácie a posielajú ich tretím stranám. Príkladom je Google Analytics. Niektoré z našich súborov cookie môžu zhromažďovať a ukladať vaše osobné údaje, ako je vaše meno alebo e-mailová adresa. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s umiestnením súborov cookie na vašom počítači a s prístupom spoločnosti 4trackit k súborom cookie v súlade s podmienkami uvedenými v tomto dokumente. Ak si neželáte prijímať súbory cookie z webovej stránky, zakážte súbory cookie alebo sa zdržte používania webovej stránky.

Môžeme použiť aj webové majáky. Web beacons nám umožňujú pochopiť, či bola navštívená určitá stránka webovej lokality, či bol otvorený e-mail, alebo či boli reklamné bannery na iných webových stránkach účinné.

Väčšina webových prehliadačov je predvolene nastavená tak, aby akceptovala súbory cookie. Ak chcete, zvyčajne môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby odstraňoval alebo odmietal súbory cookie, ale uvedomte si, že to nemusí nevyhnutne ovplyvniť súbory flash cookie tretích strán používané v spojení s našou webovou stránkou. Viac informácií o zakázaní flash cookies nájdete na www.adobe.com/products/flashplayer/security. Upozorňujeme, že ak sa rozhodnete odstrániť alebo odmietnuť súbory cookie, môže to ovplyvniť dostupnosť a funkčnosť webovej lokality a možno nebudete môcť pristupovať alebo používať niektoré alebo všetky oblasti a funkcie webovej lokality.

3. Odmietnutie cookies na tejto webovej stránke

Väčšina prehliadačov je pôvodne nastavená na akceptovanie súborov cookie. Máte však možnosť zakázať súbory cookie, ak si to želáte, vo všeobecnosti zmenou nastavení prehliadania vášho internetového softvéru. Je tiež možné nakonfigurovať nastavenia vášho prehliadača tak, aby umožňovali prijímanie konkrétnych súborov cookie alebo aby vás upozornili zakaždým, keď sa na váš počítač chystá uložiť nový súbor cookie, čo vám umožní rozhodnúť sa, či súbor cookie prijmete alebo odmietnete. Na správu používania súborov cookie máte k dispozícii rôzne zdroje – môže vám pomôcť napríklad sekcia „Pomocník“ vo vašom prehliadači. Môžete tiež zakázať alebo vymazať uložené údaje používané technológiou podobnou súborom cookie, ako sú lokálne zdieľané objekty alebo súbory cookie Flash, a to spravovaním „nastavení doplnkov“ vášho prehliadača alebo návštevou webovej stránky jeho výrobcu. Keďže naše súbory cookie vám umožňujú prístup k niektorým základným funkciám našej webovej stránky, odporúčame vám ponechať súbory cookie povolené. V opačnom prípade, ak sú súbory cookie zakázané, môže to znamenať, že budete mať obmedzenú funkčnosť alebo vám bude úplne znemožnené používanie tejto webovej stránky.

4. Ako zverejňujeme vaše informácie

4trackit nepredáva ani neprenajíma vaše osobné údaje žiadnym tretím stranám.

Ako dotknutá osoba máte nasledujúce práva:

 • požiadať o prístup k vašim Osobným údajom
 • získať opravu akýchkoľvek nepresných osobných údajov
 • získať za určitých podmienok vymazanie osobných údajov
 • obmedziť spracovateľské činnosti, ktorým osobné údaje podliehajú, za určitých podmienok

Prístup k svojim osobným údajom, vrátane kontaktných informácií alebo informácií o účte, môžete aktualizovať a/alebo odstrániť prostredníctvom svojho účtu.

5. Súkromie detí online

Zaviazali sme sa chrániť súkromie detí online. V záujme ochrany súkromia detí 4trackit vedome nezhromažďuje osobné údaje od detí mladších ako 18 rokov bez predchádzajúceho súhlasu rodičov. Ak sa dozvieme, že sme neúmyselne získali osobné údaje od dieťaťa mladšieho ako 18 rokov, takéto informácie vymažeme z našich záznamov.

6. Obmedzenie zodpovednosti

Okrem prípadov, keď to zakazuje zákon, za žiadnych okolností nebude spoločnosť 4trackit zodpovedná za priame, nepriame, náhodné, špeciálne, následné alebo príkladné škody (aj keď bola spoločnosť 4trackit upozornená na možnosť takýchto škôd), ktoré vyplývajú z akéhokoľvek aspektu používania osobných údajov spoločnosťou 4trackit. Údaje akejkoľvek tretej strany poskytnuté vami a/alebo vašou spoločnosťou. Tieto obmedzenia platia v najväčšom rozsahu povolenom zákonom. V niektorých jurisdikciách nemusia platiť niektoré z vyššie uvedených obmedzení.

7. Odkazy na iné webové stránky

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Odkaz na webovú stránku tretej strany neznamená, že ju podporujeme alebo že sme s ňou pridružení. Nevykonávame kontrolu nad webovými stránkami tretích strán. K takýmto webovým stránkam alebo obsahu tretích strán pristupujete na vlastné riziko. Pred poskytnutím akýchkoľvek informácií webovej stránke by ste si mali vždy prečítať Zásady ochrany osobných údajov webovej lokality tretej strany.

8. International

Ako globálna spoločnosť môže 4trackit spracovávať, uchovávať a prenášať osobné údaje v Bulharsku alebo v akejkoľvek inej krajine, v ktorej je zapísaná akákoľvek spoločnosť zo skupiny VNA Digital Group. 4trackit vyžaduje, aby všetky spoločnosti skupiny VNA Digital Group primerane chránili vaše osobné údaje, bez ohľadu na to, kde sú uložené, prostredníctvom implementácie štandardných doložiek o ochrane údajov prijatých Komisiou alebo iného ekvivalentného mechanizmu.

9. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

4trackit môže z času na čas zmeniť Zásady ochrany osobných údajov. Budeme vás informovať zverejnením revidovaných Zásad ochrany osobných údajov na webovej stránke. Pravidelne kontrolujte naše Zásady ochrany osobných údajov kvôli zmenám. Dátum poslednej aktualizácie Zásad ochrany osobných údajov uverejníme v hornej časti Zásad ochrany osobných údajov. Zmeny nadobudnú účinnosť v deň „Posledná aktualizácia“ uvedený v revidovaných Zásadách ochrany osobných údajov. Pokračovaním v používaní webovej stránky vyjadrujete súhlas s upravenými Zásadami ochrany osobných údajov.